Jaaroverzicht 2021
Inhoudsopgave

HOME


samen halen we meer uit wind Terug naar Winduni.nl
Inhoudsopgave Volgend hoofdstuk
Hoofdstuk 2

Ons verhaal 2021

Windunie is gespecialiseerd in het ondersteunen, ontwikkelen en exploiteren van duurzame energieprojecten in lokaal eigendom: windparken, zonneparken, energieopslag en nieuwe energiesystemen. We doen dit samen met lokale ondernemers, burgerinitiatieven, (agrarisch) grondbezitters en omwonenden. Op die manier zorgen we voor profijt in de eigen regio. Wij gaan dus verder dan het streven naar 50% lokaal eigendom uit het Klimaatakkoord. Windunie zet zich in voor maximaal lokaal eigendom tot wel 90%.

Windunie verkenning en intentieverklaring windprojecten

Door lokaal samen te werken is meer mogelijk in de transitie naar duurzame energie. Dat is waar we in geloven bij Windunie. Dat doen we door kennis te delen met elkaar, ondernemers, burgercoöperaties en samenwerkingspartners. En door opwek en afname zo goed mogelijk te verbinden en de verbinding te zoeken met andere ruimtelijke ontwikkelingen. Zo zorgen we dat het energiesysteem klaar is voor de toekomst!

Duurzame energieprojecten zoveel mogelijk in lokaal eigendom

Onze specialisten weten precies wat er nodig is om uw duurzame energieproject zoveel mogelijk in lokaal eigendom te realiseren. We hebben ervaren experts in huis met ruime kennis van onder andere:

  • Haalbaarheidsonderzoeken
  • Organisaties inrichten
  • Omgeving betrekken bij projecten
  • Vergunningen en subsidies aanvragen
  • Netaansluitingen realiseren
  • Financiering organiseren
  • Stroomcontracten bemiddelen
  • Het begeleiden van de aankoop van windturbines
  • Bouwbegeleiding
  • Exploitatie

Wij zijn ervan overtuigd dat een goede verankering van een duurzaam energieproject in de lokale omgeving met lokale partijen de beste – en misschien wel enige – manier is, om de enorme opgave waar we de komende jaren voor staan, waar te maken. Er is alleen sprake van gezamenlijk belang wanneer mensen die de lasten van een duurzaam energieproject ervaren, óók in de lusten, het energienet en stroom kunnen delen.

Windunie is van mening dat draagvlak sterk samenhangt met zeggenschap over de inrichting van de eigen woonomgeving. Dat is mogelijk door duurzame energieprojecten vanuit een lokaal perspectief en met maximaal lokaal eigendom te realiseren.

Windunie’s ambitie is om in 2025 bekend te staan als dé verbinder op het gebied van duurzame energie in Nederland. Dat doen we door samen te werken en op die manier meer mogelijk in de transitie naar duurzame energie. Daarnaast blijven we kennisdelen met elkaar, we verbinden aanbod (opwek) met de vraag (afname van energie) om zo goed mogelijk te verbinden en de verbinding te zoeken met andere ruimtelijke ontwikkelingen. Zo zorgen we dat het energiesysteem in lokaal eigendom klaar is voor de toekomst!

Concreet betekent dit dat we ons inzetten om, samen met onze leden en partners, betrokken te zijn en te blijven bij duurzame energieprojecten in lokaal eigendom in Nederland op het gebied van wind, zon, opslag of nieuwe (gecombineerde) energiesystemen. Dit doen we door alle lokale partijen die betrokken zijn regionaal en lokaal met elkaar te verbinden. Dat zijn omwonenden, ondernemers (MKB), initiatiefnemers van energieprojecten zoals burgercoöperaties, (agrarisch) grondbezitters en andere samenwerkingspartners. We zorgen ervoor dat de lusten van energieprojecten voor de lokale omgeving zijn.

En door opwek (aanbod) en de vraag (afname) zo goed mogelijk te verbinden en de verbinding te zoeken met andere ruimtelijke ontwikkelingen zorgen we dat het energiesysteem klaar is voor de toekomst. Een voorbeeld is om bijvoorbeeld een windpark te combineren met een zonneveld en batterijopslag, waarbij de stroom ingezet wordt om fabrieken of bedrijfsterreinen van energie te voorzien, want zonder systeemintegratie kan de duurzame energietransitie moeilijk slagen. De elektriciteitsnetten zijn er niet op gebouwd en projecten kunnen daardoor niet worden aangesloten. Wind en zon produceren op tijdstippen waarop elektriciteit niet wordt afgenomen, waardoor negatieve prijzen ontstaan.

Windunie ziet toekomstkansen in systeemintegratie, waarbij vraag en aanbod lokaal beter op elkaar worden afgestemd.

Windunie staat voor langdurige relaties met leden en opdrachtgevers

Het geheim van het succes van Windunie zit hem in ons gedreven team van experts op het gebied van duurzame energieprojecten én omdat wij een coöperatie zijn. Wij staan voor langdurige relaties met onze leden en opdrachtgevers. Ons motto is dan ook: Samen kom je verder!

Opdrachtgevers houden de regie en maken de projectkeuzes wanneer zij dat willen. Wij zorgen er op die manier samen voor dat het financiële en maatschappelijke rendement van energieprojecten toekomt aan de lokale omgeving. We zijn bereid om een minderheidsbelang in de ontwikkelfase van projecten te nemen en financieringsvraagstukken op te lossen. Op die manier streven we naar maximaal lokaal eigendom tot wel 90% bij energieprojecten, waarbij het profijt in de omgeving blijft.

Windunie is sterk in lokale en landelijke lobby

Kennis delen is belangrijk een van de belangrijkste kernwaarden van Windunie. Dat doen we lokaal in overleg met onze coöperatieleden en dat doen we in Utrecht met onze specialisten op het Winduniekantoor. Wij behartigen onze belangen aan tafel bij overheden, bij brancheorganisaties NWEA, NVDE, Platform LEO, Holland Solar en Energie Samen op het gebied van duurzame energie en bij andere belangrijke stakeholders. Dit blijven we de komende jaren doen om de belangen van onze leden continu te behartigen.

We gaan graag met u in gesprek

Ik nodig u uit om contact op te nemen, kennis te maken en/of te kijken hoe we samen coöperatief kunnen werken aan duurzame energie in lokaal eigendom met profijt voor de omgeving.

Axel Posthumus
Algemeen directeur

Communicatie@windunie.nl
030 753 3100