Jaaroverzicht 2021
Inhoudsopgave

HOME


samen halen we meer uit wind Terug naar Winduni.nl
Inhoudsopgave Volgend hoofdstuk
Hoofdstuk 4

Mijlpalen windparken 2021

Windunie ontwikkelt en exploiteert zonneparken, windparken, energieopslag en nieuwe, gecombineerde energieprojecten in lokaal eigendom. We doen dit samen met lokale ondernemers, burgercoöperaties, (agrarisch) grondbezitters en omwonenden. We verbinden deze partijen en stemmen lokale vraag en aanbod af. Op die manier zorgen we dat het profijt van de projecten in de eigen regio terechtkomen.
Else Noe SwifterwinT

Else Noë, Project Manager SwifterwinT 

Start bouw SwifterwinT

Windpark SwifterwinT op Land, onderdeel van Windplanblauw, bereikte op 22 december 2020 ‘Financial close’. Rabobank, ABN AMRO Bank, Nederlandse Waterschapsbank, Landesbank Baden-Württemberg en Sumitomo Mitsui Banking Corporation verstrekken een lening voor de bouw van de 37 windturbines op land in de gemeenten Dronten en Lelystad. Windunie is als adviseur betrokken bij dit project.

De turbines van SwifterwinT zijn onderdeel van Windplanblauw, een windpark in de noordwesthoek van Flevoland, in de gemeenten Dronten en Lelystad. De huidige 74 windmolens in het projectgebied worden vervangen door 61 grotere turbines met meer vermogen. Van de 61 turbines bevinden zich er 37 op land. De bouw startte in 2021 en oplevering is naar verwachting begin 2023.

SwifterwinT op Land is Windunie lid

Windunie is al een paar jaar als adviseur betrokken bij het Windpark SwifterwinT op land. Het lidmaatschap van Windunie g betekent dat zowel het windpark als individuele certificaathouders kunnen investeren in windparken die Windunie ontwikkelt. Ook kunnen zij gebruik maken van alle producten en diensten die Windunie haar leden biedt. Dit geldt vanaf het moment dat het windpark draait.

Over SwifterwinT

SwifterwinT is een samenwerking van ruim 150 ondernemers, bewoners en turbine-eigenaren uit projectgebied Noord. Meer informatie over het windpark vindt u op deze website.

Kijk op de website van SwifterwinT voor meer informatie >>

Windpark Weijerswold in bedrijf gesteld

Windmolenleverancier Vestas heeft de windmolens van Windpark Weijerswold formeel overgedragen aan Windunie en Pure Energie. Daarmee is het windpark officieel in bedrijf gesteld en produceert het nu groene elektriciteit.

Windpark Weijerswold is een initiatief van Pure Energie en Windunie. We hebben samen vier windmolens gebouwd in Weijerswold. Met deze windmolens wordt lokale, duurzame windenergie opgewekt in de gemeente Coevorden.

Beheer Windpark Weijerswold

Nu het windpark is gebouwd, nemen de beheerafdelingen van Windunie en Pure Energie het over. Windunie exploiteert en beheert de twee oostelijke windmolens (de twee windmolens in de richting van Schoonebeek). Pure Energie exploiteert en beheert de twee westelijke windmolens (de twee windmolens in de richting van Coevorden).

“Eelco Bots, commercieel directeur Windunie: Windpark Weijerswold is een van de projecten waar Windunie als mede-aandeelhouder van eerste idee tot uitvoering betrokken is geweest en in nauwe samenwerking met een groep lokale initiatiefnemers dit project succesvol heeft uitgevoerd."

Samenwerking met Windunie en Windinvest positief

“De samenwerking met Windunie heeft veel ‘vrije tijd’ gekost, maar het project is dat meer dan dubbel en dwars waard geweest. We zijn als initiatiefnemers van begin af aan mededeelgenoot en hebben een unieke samenwerking gehad tussen Windinvest en Windunie, waarin wij een kijkje in de keuken kregen van duurzame energieprojecten en waaruit een zelfstandige entiteit is ontstaan: Coevorden Weijerswold BV. Hieruit kunnen nog verdere toekomstige duurzame ontwikkelingen worden geïnitieerd, aldus Koen Streutker (Windunie lid en initiatiefnemer Windpark Weijerswold).

Kennis en kunde

Veronique Eldering (Omgevingsmanager Windunie): “We hebben een belangrijke mijlpaal gehaald met het in bedrijf stellen van dit Windpark. Persoonlijk kijk ik er met veel plezier op terug. Ik werk al jaren aan dit project mee. Eerst als ondersteuner van de projectleider, waarbij ik de financial close meemaakte. Later als omgevingsmanager in de bouwfase. Ik heb er veel van geleerd en die kennis en kunde pas ik toe in de volgende projecten van Windunie.”

Kijk op de website van Windpark Weijerswold voor meer informatie >> 

Financiering Windpark Streepland rond

Op 17 februari 2021 bereikte Goede Buren Windpark Streepland B.V. ‘Financial Close’. Rabobank financiert de drie windturbines van Windpark Streepland, onderdeel van windcluster Klaverpolder. Het sein voor de komst van 28 windturbines langs de A16 stond al op groen na de uitspraak van de Raad van State op 4 december 2020. Dit betekent dat de bouw kan starten. Windpark Streepland is een initiatief van Windunie, Greenchoice en Meewind.

Windpark Streepland maakt deel uit van een bredere samenwerking, Energie A16. Via lokale energieprojecten waar omwonenden aan mee kunnen doen, komt 25% van het rendement ten goede aan de lokale gemeenschap. Daarnaast krijgen omwonenden van Windpark Streepland de gelegenheid financieel te participeren in dit windpark. Op termijn wordt dit ook mogelijk voor alle omwonenden langs de A16.

Stapje extra: opbrengsten naar omgeving

Daarnaast investeert Goede Buren vanuit de opbrengsten van het windpark lokaal in kunst en educatie, wordt een maatschappelijk fonds opgericht en kunnen minimaal 500 huishoudens in de directe omgeving profiteren van gratis stroom uit het windpark. Omwonenden beslissen mee over de manier waarop de voordelen uit het windpark voor hen en de omgeving worden ingezet.

Gemeenschappelijk doel

Goede Buren Windpark Streepland is ontstaan vanuit een gemeenschappelijk doel: 100% duurzame energie. Dichtbij opgewekt, met zo min mogelijk hinder voor omwonenden en voor de aarde zoveel mogelijk profijt.

Nul uur slagschaduw

De windturbines van Windpark Streepland zijn van het type windturbine Nordex N149-5X. Deze hebben een as-hoogte van 135 meter en een rotordiameter van 149 meter. Daarmee is het hoogste punt van de turbine bijna 210 meter. Deze windturbine heeft een vermogen van 5,7 MW.

Met de selectie van deze windturbine is Windpark Streepland haar belofte aan de omgeving nagekomen met betrekking tot geluidsproductie en slagschaduw. Daarmee is de hinder van de turbines voor omwonenden zo gering mogelijk. Deze windturbines hebben bovendien een groot vermogen, zonder toename van geluidsoverlast ten opzichte van windturbines met minder vermogen. Zo wordt meer duurzame energie opgewekt, terwijl de hinder voor de omgeving beperkt blijft. De windturbines worden zo ingesteld dat alle omwonenden nul uur slagschaduw ondervinden. En niet de wettelijk toegestane jaarlijkse 6 uur slagschaduw.

Kijk op de website van Windpark Streepland voor meer informatie >> 

Start bouw Windpark Bommelerwaard-A2

Windpark Bommelerwaard-A2

De spreekwoordelijke “eerste schop” is op 29 maart 2012 de grond in gegaan. Dit luidde de start van de bouw van Windpark Bommelerwaard-A2 in. Bestuursleden Hein de Kort en Jan Vos samen met Suzan Tack (Windunie) zagen erop toe hoe de werkzaamheden van start gingen. 

“Dit is voor ons een heel bijzonder moment. Als je begint met het ontwikkelen en uitwerken van plannen voor windenergie, is het met dit resultaat voor ogen: de bouw van het windpark. En nu, zo’n 10 jaar later, zijn we zover,” aldus Hein de Kort namens de initiatiefnemers.

Nadat eerder dit jaar een aantal bomen in het gebied is gekapt ter voorbereiding op de werkzaamheden en het transport van groot materiaal, zijn aannemers Van der Lee en H4A vandaag begonnen met de civiele werkzaamheden. Tot en met half juli worden dammen en duikers, bouwwegen en kraanopstel-plaatsen, turbinefunderingen en stroomkabels aangelegd. Omwonenden zijn hier in een persoonlijke brief uitvoerig over geïnformeerd.

Na de zomervakantie worden de windturbines aangevoerd en opgebouwd. De turbines worden geleverd door Nordex en zijn de stilste variant in hun klasse. Gezamenlijk hebben de turbines een opgesteld vermogen van 11 MW en wekken samen een hoeveelheid stroom op die gelijk staat aan het jaarlijkse verbruik van circa 8.500 huishoudens.

"Bestuurslid Windpark Bommelerwaard-A2 Hein de Kort: “Een memorabel moment om samen met alle initiatiefnemers bij stil te staan. Dit is waar we 10 jaar naartoe hebben gewerkt”.

Eerste heipaal Windpark Bommelerwaard-A2 geslagen

Wethouder Willem Posthouwer van de gemeente Zaltbommel zette op 19 mei, met het slaan van één van de eerste heipalen, de bouw van Windpark Bommelerwaard-A2 in gang. Hij deed dit onder brede belangstelling van de initiatiefnemers, de projectpartners Rabobank Zaltbommel, FSV Accountants en Adviseurs en de Windcentrale, coöperatie Bommelerwaar, vertegenwoordigers namens de provincie Gelderland en de lokale en regionale pers.

Eelco Bots, commercieel directeur Windunie, benadrukt het belang van samenwerking in windenergieprojecten met boeren- en burgercoöperaties. “De enige manier waarop dit soort projecten kans van slagen heeft, want hoe je het ook wendt of keert, windturbines zijn zichtbaar in de omgeving. En om onze klimaatdoelstellingen te behalen moeten we samen nog veel meer duurzame energie opwekken.” Wethouder Posthouwer vult aan: “Om de energietransitie te laten slagen is het van belang dat iedereen meedoet.”

De heipalen vormen de basis voor het stalen fundament. Eind augustus 2021 worden de turbines geplaatst. De verwachting is dat de windturbines eind van het jaar draaien en vanaf dat moment duurzame stroom gaan opwekken voor circa 8.500 huishoudens.

Ondersteuning lokaal initiatief

Het feestelijke moment werd onder meer gevierd met een lekkernij van BakFFiets, een initiatief van twee jonge, lokale ondernemers, gemaakt van tweede keus aardbeien om voedselverspilling tegen te gaan.

Lokaal profijt: dorpsmolen De Grote Kat

Eén van de drie turbines van het park wordt een zogeheten ‘dorpsmolen’. De meest noordelijke windturbine komt in handen van De Windcentrale, die deze vervolgens opdeelt in duizenden stukjes die Winddelen heten. Omwonenden kunnen Winddelen kopen waarmee ze hun eigen stroom opwekken. Als “Winddeler” profiteren zij van eigen stroom en de opbrengsten van de windturbine.

Kijk op de website van Windpark Bommelerwaard-A2 voor meer informatie >>

Windpark Greenport Venlo: sociale en financiële participatie voor omwonenden

Windunie, ABN en Greenchoice werken aan de Veenwieken

Maandag 18 oktober keurde de algemene ledenvergadering van energiecoöperatie Samenstroom Venlo twee dienstenovereenkomsten goed. De overeenkomsten gaan over ‘Sociale participatie en communicatie’ en ‘Financiële participatie.’ Coöperatie Samenstroom sluit deze overeenkomsten met het consortium van Windpark Greenport Venlo (ABN AMRO Sustainable Impact Fund, Greenchoice en Windunie).

De dienstenovereenkomst ‘Sociale participatie en communicatie’ loopt via een leefbaarheidsfonds voor de omliggende wijken en buurtschappen. De dienstenovereenkomst ‘financiële participatie’ wordt geregeld door uitgifte van obligaties van Windpark Greenport Venlo Holding BV.

Peter Pasmans (Energiecoöperatie Samenstroom) vult aan: “Het Windpark biedt een unieke kans voor de inwoners van de omliggende gemeenten om van de rendementen mee te profiteren. De opbrengst van het windpark komt verder ten goede aan duurzaamheidsprojecten die Samenstroom met omwonenden gaat oppakken in de komende jaren.”

"Henk Werkman, Projectdirecteur Windunie: Als initiatiefnemers vinden we het belangrijk om, naast het op opwekken van duurzame stroom, op andere manieren bij te dragen aan de leefbaarheid en betrokkenheid van het gebied.”

De omwonenden ontvangen een interessant rendement. Het minimum inlegbedrag wordt zo laag mogelijk gehouden. De toekenning van de aanvragen start bij de laagste totale inleg: hiermee wordt deelname al mogelijk vanaf aankoop van één obligatie.

Een klein deel van het rendement van het windpark gaat naar Samenstroom voor energie- en duurzaamheidsprojecten. In de komende maanden werken Samenstroom en Windpark Greenport Venlo samen aan een aanvraag bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Over Windpark Greenport Venlo

Op Greenport Venlo komen in 2022 acht windturbines die samen elektriciteit zullen opwekken voor ongeveer 30.000 huishoudens. Windpark Greenport Venlo komt langs het spoor tussen Venlo en Horst-Sevenum te liggen.

Kijk op de website van Windpark Greenport Venlo voor meer informatie >> 

Vragen of meer weten over samenwerken met Windunie?

Neem gerust contact met ons op. We helpen u graag verder.

Communicatie@Windunie.nl
030 753 3100