Jaaroverzicht 2021
Inhoudsopgave

HOME


samen halen we meer uit wind Terug naar Winduni.nl
Inhoudsopgave Volgend hoofdstuk
Hoofdstuk 6

Mijlpalen nieuwe energiesystemen

Tim Besseling is per 1 juni 2021 de nieuwe teamleider van het team Nieuwe Energiesystemen bij Windunie. Hij neemt daarmee de dagelijkse leiding op zich, samen met directeur exploitatie Nick de Wilt. Janet Nienhuis versterkt het team als adviseur. Samen met New business developer Myrte Koch werken zij aan meer kennis en kansen voor leden en opdrachtgevers op dit gebied.

Wind Zon Opslag

 

Tim Besseling: “Nieuwe ontwikkelingen vragen om nieuwe energiesystemen. We gaan bijvoorbeeld van centrale opwek naar steeds meer decentrale installaties. Energiecoöperaties oefenen steeds meer invloed uit op waar en hoe hun energie opgewekt wordt. En woonwijken worden zonder aardgasaansluiting gebouwd en het aantal elektrische voertuigen op de weg neemt ieder jaar toe. We zien bovendien door het Klimaatakkoord en de ontwikkelingen in de RES’en groei van zonne- en windenergie. Al deze ontwikkelingen hebben invloed op ons toekomstige energiesysteem.”

Windunie en haar leden spelen hierop in, versnellen de groei en zien kansen door nieuwe projecten op te zetten. Besseling: “Het team Nieuwe Energiesystemen gaat zich daarom inzetten om een succes te maken van projecten met systeemintegratie, zoals bijvoorbeeld opslag en het koppelen van vraag en aanbod. Dit is hard nodig om duurzame energieprojecten en daarmee de energietransitie sneller te laten slagen!”

Samen voor de Wind: windpark wordt energiepark

Het combineren van een windpark, zonnepark en energieopslagsysteem op één aansluiting levert een goed rendement op de eigen investering op. Dit was één van de conclusies van de door Windunie uitgevoerde studie naar de haalbaarheid van een energiepark bij het bestaande windpark Samen voor de Wind.

Windpark Samen voor de Wind bestaat uit zeven turbines langs de Overijsselse tocht in de gemeente Dronten, provincie Flevoland. De locatie leent zich goed voor uitbreiding van het windpark met andere duurzame opwek en een energieopslagsysteem. De haalbaarheidsstudie laat zien dat het windpark met een opgesteld vermogen van 16,5 megawatt (MW) ideaal gecombineerd kan worden met een 30 MWp zonnepark en een energieopslagsysteem van 7,7 MW op dezelfde aansluiting.

In de haalbaarheidsstudie, die 15 april aan de opdrachtgevers werd gepresenteerd, is onderzocht wat het ruimtelijke beleid van de provincie en de gemeente is en daarbij, wat de kansen en belemmeringen zijn voor het energiepark. Ook is er gekeken naar de technische, organisatorische en financiële haalbaarheid van het plan. Zo zijn aspecten als productieverlies door gelijktijdigheid, technische mogelijkheden voor netinpassing en de organisatorische gevolgen van ‘cable pooling’ meegenomen.

De manier waarop de omgeving betrokken wordt bij de ontwikkeling, realisatie en exploitatie is een belangrijk onderdeel van de studie. Een goed opgestelde en juist uitgevoerde omgevingsstrategie leidt tot een vergroting in draagvlak en acceptatie. Er wordt dan ook in de haalbaarheidsstudie aanbevolen om een participatie- en communicatieplan op te stellen en stakeholders op het juiste moment en in de juiste mate te betrekken en informeren.

Vragen of meer weten over samenwerken met Windunie?

Neem gerust contact met ons op. We helpen u graag verder.

Communicatie@Windunie.nl
030 753 3100